Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Oświata Drukuj E-mail
środa, 16 kwiecień 2014

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie


Adres:
Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie
ul. Rynek 2
34-240 Jordanów
pokój nr 05 nowy budynek
adres e-mail:

 Godziny pracy:
od poniedziałku do wtorku – od godz. 7.30 – 15.30
środa – od 7.30 – 16.30
czwartek – od 7.30 – 15.30
piątek – od 7.30 – 14.30

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli :
Kierownik: Agnieszka Majchrzak, tel. 18/ 26 87 617
Główny Księgowy: Dorota Łazarz, tel. 18/ 26 87 617
Inspektor ds. kadr, płac i zatrudnienia: Danuta Krawczyk, tel. 18/ 26 87 616
Podinspektor ds. administracji i księgowości: Jolanta Ciężkowska tel. 18/ 26 87 616
Referent: Marzena Książek, tel. 18 26 87 616

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli (GOASiP) to jednostka organizacyjna Gminy Jordanów, która realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
GOASiP obsługuje następujące placówki z terenu Gminy Jordanów:
- Szkoła Podstawowa w Łętowni, tel. 18/ 27 73 001,
- Szkoła Podstawowa w Naprawie, tel. 18/ 26 72 003,
- Szkoła Podstawowa w Osielcu, tel. 18/ 27-73-902,
- Szkoła Podstawowa w Toporzysku tel. 18/ 28-73-318
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej, tel. 18/ 26-72-835,
- Przedszkole Samorządowe w Łętowni, tel. 18/ 27-73-004,
- Przedszkole Samorządowe w Naprawie, tel. 18/ 26-72-008,
- Przedszkole Samorządowe w Osielcu, tel. 18/ 18/ 27-72-139,

Do zadań Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie należy ponadto
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych
- awans zawodowy nauczycieli
- organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy z zakresu funkcjonowania oświaty.

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str.1) Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie został wyznaczony Pan Dariusz Kozłowski. Adres poczty elektronicznej IOD to:

Klauzule informacyjne