Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 sierpień 2014


WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach:
II-III oraz VI szkoły podstawowej,
III szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniowie:
słabowidzący,
niesłyszący,
słabosłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Czytaj całość...
Dożynki Gminne Osielec 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 sierpień 2014

Dożynki Gminne Osielec 2014

Starostami tegorocznych dożynek są Pani Grażyna Dudek i Pan Zdzisław Bachul z Osielca.

Image


Pani Grażyna Dudek jest rodowitą osielczanką mieszkającą na roli Sępkowej. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 4,00 ha o kierunku mieszanym, w którym znajduję się bydło jak również i trzoda chlewna. Jest to gospodarstwo w pełni wyposażone w sprzęt rolniczy potrzebny w gospodarstwie. Mąż Pani Grażyny pracuje poza gospodarstwem a więc całością spraw związanych z gospodarstwem kieruje Pani Grażyna.
Prowadząc gospodarstwo nie ma wiele czasu na prace społeczne, ale lubi sobie poczytać, popracować w ogrodzie i znajduje także czas, aby wyjść do lasu na grzyby. Oprócz tego opiekuje się także starszymi rodzicami. Państwo Dudkowie mają dwoje dzieci, starszy syn już się usamodzielnił, natomiast córka mieszka jeszcze z rodzicami w Osielcu.

Image


Pan Zdzisław Bachul mieszka, w Osielcu na roli Książkowej w domu rodzinnym wraz z żoną Katarzyną. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 8,5 ha. w którym występuje wszelaki inwentarz. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie maszyny rolnicze jednak brak jest kombajnu do sprzętu zbóż, o którym ciągle myślą Państwo Bachulowie. Oprócz pracy w gospodarstwie Pan Zdzisław prowadzi działalność gospodarczą związaną z ogrodnictwem. Pomimo wielu obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa znajduje także czas na pracę społeczną. Pełni funkcję wice prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu. W wolnych chwilach lubi pomajsterkować szczególnie w dziedzinie elektrycznej.
Państwo Bachulowie mają czwórkę dzieci, które mieszkają wspólnie z rodzicami.

Zaginął Pies Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 sierpień 2014

Image
Dożynki 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 14 sierpień 2014

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 14 sierpień 2014

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Gmina Jordanów przystąpiła do koordynowanego przez Powiat Suski opracowania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów NATURA 2000 Powiatu Suskiego”. Powiat Suski otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie tego planu, a końcem sierpnia br. ustalono termin podpisana umowy o dofinansowanie. Opracowany plan będzie zakładał szereg działań ograniczających niską emisję w tym najprawdopodobniej będzie dotyczył wymiany starych kotłów c.o. na nowe wysokosprawne kotły o niskiej emisji spalin.

Czytaj całość...
XXXIII SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 12 sierpień 2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIII SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu ochrony zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2014 - 2025 za I półrocze 2014 roku.
Czytaj całość...
Harmonogram komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 12 sierpień 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
SIERPIEŃ 2014

====================================================================
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wspólnie z Komisją Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:

13 sierpnia br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz WPF za I półrocze 2014r.
2. Sprawy bieżące - opiniowanie projektów uchwał.
Czytaj całość...
Turniej MDP Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 11 sierpień 2014

Image
Piknik Rodzinny Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 06 sierpień 2014

Image

PROGRAM

Sobota:
Godz. 18.00 Festyn przy muzyce zespołu „Zwrotni”

Niedziela:
Godz. 16.00. Występ Orkiestry OSP w Naprawie.

Godz. 16.30. Występ Zespołu Mażoretek „Kropelki” i „Kropla” działających przy OSP Naprawa

Godz. 17.00. Pokaz ratownictwa medycznego przez strażaków ratowników z OSP Naprawa.

Godz. 17.30. Gry i zabawy, turnieje zręcznościowe.

Godz. 18.30 Festyn


Image
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 359