Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 13 styczeń 2017

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JORDANÓW

Od dnia 2 stycznia 2017r. zmianie uległy godziny obsługi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu suskiego. Natomiast punkt zlokalizowany w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, został przeniesiony do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

W powiecie suskim funkcjonują trzy punkty darmowej pomocy prawnej:

Czytaj całość...
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE PSÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 13 styczeń 2017

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE


Urząd Gminy Jordanów przypomina właścicielom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciw wściekliźnie. Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539 t.j.) właściciele psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciw wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień w miejscowości Osielec i Łętownia. O szczepieniach w pozostałych miejscowościach Urząd Gminy oraz lek. wet. będzie informował na bieżąco.

Harmonogram szczepienie psów przeciwko wściekliźnie
w miejscowości Osielec w dniu 14/01/2017r.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 12 styczeń 2017

Informacja na temat zbiórki odpadów komunalnych


W związku z rozpoczynającym się kolejnym rokiem informujemy o następujących zmianach w systemie zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów:

- Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych będzie prowadziła Firma Handlowo Usługowa KOMBUD z siedzibą w Łętowni zgodnie z poniższym harmonogramem zbiórki odpadów.
- Odpady z każdej miejscowości odbierane będą w 2 razy w miesiąca wg harmonogramu zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie należy pamiętać, że odpady komunalne należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 rano.
- Punkty dystrybucji worków oraz kodów kreskowych są zlokalizowane:

Łętownia – w siedzibie firmy KOMBUD.
Naprawa – u Pani sołtys Marii Medes.
Osielec – w sklepie Spożywczo-Przemysłowym Pani Renaty Bogacz.
Toporzysko – u Pani sołtys Anny Ryś.
Wysoka - u Pani sołtys Kazimiery Działek.
Jordanów – budynek Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 2.

Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 11 styczeń 2017Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

STYCZEŃ 2017
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Jordanów:

17 stycznia br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2017 rok.
2. Opracowanie zmian w regulaminie "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
3. Sprawy bieżące /opiniowanie pism i projektów uchwał/.
----------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
24 stycznia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Czytaj całość...
POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 11 styczeń 2017

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA


Wójt Gminy Jordanów informuje, że na terenie krytej pływalni w Naprawie istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń przewidzianych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Przewidziana powierzchna pod wynajem to :

Pomieszczenie Nr1 - 25,5 m2
Pomieszczenie Nr2 – 43,5 m2
Pomieszczenia Nr3 z przeznaczeniem na prowadzenie sauny i solarium – 81 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Rafała Lubaszki pod nr tel. 18/2687603.

RL
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 09 styczeń 2017

Image


Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Jordanów, bardzo prosimy o przekazanie swoich pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które mogłyby poprawić sytuację społeczną oraz odpowiedzieć na sformułowane w toku dyskusji z mieszkańcami i analiz statystycznych problemów i wyzwań zidentyfikowanych w Gminie Jordanów.

Do Pobrania
Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław Pudo
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 09 styczeń 2017

Image

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji gminy Jordanów oraz projektu Uchwały Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.
Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców opinii od mieszkańców i ich propozycji zmian w zakresie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów I. Konsultacje były przeprowadzone od do 5 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017.
II. Materiały informacyjne było dostępne od dnia 5 grudnia 2016 na stronie www.gmina-jordanow.rubikon.pl/. Każdy z zainteresowanych osób miała możliwość pobrania dokumentów w wersji elektronicznej.
III. Uwag, propozycje i opinie w formie papierowej i elektronicznej można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres:    ,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
Czytaj całość...
POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 05 styczeń 2017

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA


Wójt Gminy Jordanów informuje, że na terenie krytej pływalni w Naprawie istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń przewidzianych pod prowadzenie działalności gastronomicznej. Przewidziana powierzchna pod wynajem to 60m2. Pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia w/w działalność zgodnie z wymogami „SANEPID”. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Rafała Lubaszki pod nr tel. 18/2687603.

RL
ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 03 styczeń 2017

ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE - WYCINKĘ DRZEW

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.), która weszła w życie od 1 stycznia 2017r. wprowadziła m.in. dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - szczególnie ujęte w art. 83 f ust. 3 a i 3 b ustawy.

W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (rolnych, budowlanych) nie wymaga zezwolenia usuwanie (wycinka) drzew lub krzewów:

- które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usuwanie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością osoby fizycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – np. opału),
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 501